Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie www.ikonyustka.pl jest firma Ikony pod Strzechą z siedzibą w Przewłoce.
  2. Dane te są poufne i przeznaczone wyłącznie na potrzeby obsługi klienta i realizowania zamówienia. Nie zostaną udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  3. Administrator w celu realizacji zamówienia może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
  4. Firma ‘Ikony pod Strzechą’ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  5. Politykę prywatności danych osobowych reguluje ustawa "O ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Ikony przedstawione w domenie ikonyustka.pl mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego