Wielka radość.

Pneumatofora już w swoim nowym domu, zamieszkała u Sióstr Kanoniczek Ducha św. w Ustce.